Selasa, 06 Maret 2012

Jenenge Woh | Arane Woh | Materi Bahasa Jawa 2

Miturut Bahasa Jawi, woh ingkang wonten wit-witan menika tansah nggadahi aran/jeneng kadosta :
Kolang-Kaling
Wit
Jenenge/Arane Woh
Aren
Kolang-kaling
Bengkowang
Besusu
Cengkeh
Polong
Gebang
Kranding
Gembili
Katak
Jati
Janggleng
Kanthi
Gandhek
Kelor
Klentang
Kesambi
Kecacil
Kluwek
Pucung
Pandhan eri
Pandhaga
So
Mlinjo
Ental
Siwalan
Turi
Klenthang
Uwi
Katak
Widara putih
Anyang
Namung mekaten ingkang saged kula serat babagan Jenenge Woh | Arane Woh, mbok bilih wonten klinthunipun sumonggo nulis "komentar" wonten andhapipun memetri niki.Agus Rahmat AL Haqiqi

Sumber : Kawruh Bahasa Jawa | Pepak Bahasa Jawa | lsp

0 komentar:

Posting Komentar

Isikan komentar Anda di sini

Komentar Via FB

Ads

peluang usaha