Senin, 05 Maret 2012

Jenenge Kembang | Arane Kembang | Materi Bahasa Jawa 1

Miturut Bahasa Jawi, Kembang ingkang wonten wit-witan menika tansah nggadahi aran/jeneng kadosta :

Maya
Wit Arane Kembang/Jenenge Kembang
Aren Dangu
Blimbing Maya
Blutru Montro
Cengkeh Polong
Cubung Torong
Dhadhap Celung
Duren Dlongop
Ganyong Puspanyidra
Garut Grameng
Gebang
krandhing
Gedang tuntut
Gembili seneng
Jagung Sinuwun
Jambe Mayang
Jambu Karuk
Jarak Juwis
Jati Janggleng
Jengkol Kecuwis
Kacang Besengut
Kanthil Gadhing
Kapas Kadi
Kara Kepek
Kecipir Cethethet
Kelor Limaran
Kemlandhingan Jedhidhing
Kencur Sedhet
Tales Pancal
Kluwih Onthel
Kopi Blanggreng
Krambil Manggar
Lombok Menik
Mlinjo Kroto
Nangka Angkup
Pace nyrewenteh
Pete Pendul
Pohung/Tela Ingklik
Pring Krosak
Randu Karuk
Salak Ketheker
Suruh Drenges
Tebu Glagah
Timun Montro
Widara Putih Rejasa
Namung mekaten ingkang saged kula serat babagan Jenenge Kembang | Arane Kembang, mbok bilih wonten klinthunipun sumonggo nulis "komentar" wonten andhapipun memetri niki.

Agus Rahmat AL Haqiqi
Sumber : Kawruh Bahasa Jawa | Pepak Bahasa Jawa | lsp

0 komentar:

Posting Komentar

Isikan komentar Anda di sini

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Komentar Via FB

Ads

peluang usaha